Złagodzone zostaną przepisy dotyczące konsylium lekarskiego, którego skład jest odgórnie narzucony, co nie w każdym przypadku jest konieczne.  Nowe rozwiązania dopuszczają rezygnację z pełnego składu konsylium w niektórych przypadkach, co powinno ukrócić występujące na rynku patologie (tzw. sprzedaż konsyliów).

Po zmianach badania PET będą rozliczane poza ryczałtem, jako dodatkowe świadczenia, a wycena zostanie zwiększona, gdy badanie zostanie wykonane w terminie krótszym niż 7 tygodni.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl
 
LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia jest największą na rynku bazą elektronicznych wersji książek z zakresu ochrony zdrowia. Zawiera ponad 100 książek z zakresu prawa ochrony zdrowia, zarządzania oraz rachunkowości w ochronie zdrowia. 
 
Szczegółowe informacje: www.profinfo.pl