Z zarządzenia podpisanego przez rektora UW prof. Alojzego Z. Nowaka wynika, że online prowadzone będą zajęcia dydaktyczne, lektoraty, egzaminy czy dyżury wykładowców. Wyjątkiem będą te zajęcia, które ze względu na swoją specyfikę wymagają bezpośredniego kontaktu prowadzącego ze studentami. One będą mogły być prowadzone stacjonarnie z zachowaniem wymogów sanitarnych. - W szczególności dotyczy to zajęć o charakterze laboratoryjnym, terenowym lub integrującym studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studenckich praktyk zawodowych – czytamy w zarządzeniu UW. Decyzje o tym, które zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym, muszą zostać podjęte najpóźniej do 21 września.

Czytaj: Ministerstwo nauki przygotowało zalecenia organizacji kształcenia dla uczelni>>
 

We Wrocławiu system hybrydowy

Uniwersytet Wrocławski natomiast rozpocznie kształcenie w nowym roku akademickim w systemie mieszanym. Oznacza to m.in., że część studentów będzie uczestniczyć w zajęciach w salach ćwiczeniowych, a część będzie je obserwować zdalnie; wykłady zaś będą odbywać się zdalnie. - Zajęcia dydaktyczne w nowym roku akademickim będą prowadzone w trybie mieszanym – zdalnie, w trybie hybrydowym i stacjonarnie – poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Uniwersytetu Wrocławskiego dr Katarzyna Uczkiewicz.

 

Natomiast rektor Uniwersytetu Wrocławskiego profesor Przemysław Wiszewski podkreślił, że kształcenie zdalne jest dobrym rozwiązaniem na czas epidemii. - Nie zastąpi nam ono jednak tego, co oferuje nam kontakt: znalezienia się wśród ludzi, współpracy w zespole, umiejętności podejmowania decyzji czy w ogóle prowadzenia dyskusji – tego w trybie zdalnym nie zrobimy. Dużym wyzwaniem – ale mu podołamy – są studenci pierwszego roku. Musimy przekazać im, na czym studiowanie polega, czym są konwersatoria, ćwiczenia, czym różnią się od wykładów - powiedział rektor.

W Katowicach nauczanie zdalne, ale z wyjątkami

Na Uniwersytecie  Śląskim nadchodzący rok akademicki będzie zdominowany przez kształcenie zdalne, ale władze uczelni podkreślają, że zależy im jednak, aby studenci, zwłaszcza pierwszych lat, mieli możliwość zaznać rzeczywistego kształcenia w murach naszej uczelni.  - To będzie nasze najpoważniejsze zadanie na najbliższe miesiące – utrzymać bliskie i intensywne funkcjonowanie wspólnoty akademickiej. Zachęcam Państwa gorąco do wielorakich kontaktów zdalnych, do dzielenia się ze sobą tym, czego uczymy, nad czym pracujemy naukowo, a także tym, co nas interesuje i wzbogaca jako ludzi - powiedział rektor tej uczelni prof. Ryszard Koziołek. - Uniwersytet, jako m.in. społeczność oparta na wiedzy, nigdy nie powinien dać się sprowadzić do formy aplikacji na smartfona – ocenił w liście skierowanym do społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego. I podkreślił, że najważniejszym zadaniem wspólnoty akademickiej na najbliższe miesiące, szczególnie wobec wyzwań kształcenia zdalnego, będzie utrzymanie jej bliskiego i intensywnego funkcjonowania.

W Olsztynie wykłady online, ćwiczenia w laboratoriach

Także Uniwersytet Warmińsko-Mazurski poinformował, że w semestrze zimowym zajęcia dydaktyczne będą realizowane w trybie zdalnym i mieszanym.

W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej uczelni poinformowano, że decyzję o zdalnym trybie nauczania podjęto "biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną oraz możliwość jej dynamicznych zmian w najbliższych miesiącach". - Całkowicie zdalnie realizowane będą wykłady, seminaria, proseminaria oraz wszystkie te zajęcia, których realizacja nie będzie wymagała bezpośredniego spotkania, wykorzystania laboratoriów, urządzeń i aparatury dydaktycznej, pomiarowej lub eksperymentalnej, obecności w placówkach medycznych, terapeutycznych, edukacyjnych itp. - podała uczelnia w komunikacie podpisanym przez prorektora ds. kształcenia i studentów dr hab. Jerzego Przyborowskiego.

UWM podał, że pozostałe zajęcia będą realizowane w trybie mieszanym (część teoretyczna online oraz część praktyczna w siedzibie uczelni lub placówkach). Zastrzeżono przy tym, że zajęcia praktyczne będą "blokowane i realizowane rotacyjnie, w możliwie jak najkrótszym okresie". Harmonogram zajęć praktycznych ma zostać podany do 21 września.

W Zielonej Górze dużo zajęć w trybie hybrydowaym

Na Uniwersytecie Zielonogórskim w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 kształcenie będzie odbywało się głównie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość – poinformowała uczelnia.

Jak przekazała rzeczniczka Uniwersytetu Zielonogórskiego Ewa Sapeńko, celem takiej decyzji władz uczelni jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Dodała, że dotyczy to stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów doktoranckich i szkół doktorskich niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana w programie studiów.

Zgodnie z zarządzeniem rektora UZ dopuszcza się realizację części zajęć w trybie tradycyjnym oraz hybrydowym w przypadku ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów, seminariów dyplomowych wymagających użytkowania specjalistycznej aparatury lub oprogramowania, których nie można udostępnić z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Tradycyjnie będą też mogły odbywać się zajęcia organizacyjno-adaptacyjne dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, praktyki zawodowe i zajęcia terenowe oraz badania konieczne do realizacji prac dyplomowych.

Z kolei zajęcia z wychowania fizycznego i lektoratów języka obcego realizowane będą w formie zdalnej. Dla przedmiotu wychowanie fizyczne przewiduje się alternatywne formy zajęć, poza ustalonym planem.