-Decyzja o przystąpieniu do Santander Universidades pokierowana była potencjałem, jaki dostrzegamy w byciu członkiem sieci prawie 1200 prestiżowych uczelni z całego świata.  

Jesteśmy przekonani, że przynależność do Santander Universidades pozwoli nam podnieść kompetencje zawodowe i naukowe, i jeszcze silniej zaistnieć na rynku polskich szkół wyższych. – powiedział po podpisaniu umowy ramowej z Bankiem Zachodnim WBK, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. Leszek Żabiński. – W dzisiejszych czasach współpraca nauki i biznesu to nie przywilej, lecz miły obowiązek. Naszym zamiarem jest, dzięki połączeniu tych dwóch światów, realizacja konkretnych i innowacyjnych  przedsięwzięć, które znajdą zastosowanie w otaczającej nas rzeczywistości.

 
- W ramach Santander Universidades mamy wyjątkową możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu akademickim i wspierania jego rozwoju. W ciągu prawie trzech lat podpisaliśmy umowy z ponad 40 najlepszymi polskimi uczelniami, włączając je do grona prawie 1200 uczelni należących do Santander Universidades na całym świecie. Dzisiaj dołączył do nas Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – powiedział Dyrektor Santander Universidades w Polsce zarządzanego przez Bank Zachodni WBK, Michał Kuczmierowski. -  Jestem przekonany, że podpisana dziś umowa szybko przerodzi się w konkretne projekty dobrze służące samej uczelni, jej studentom, pracownikom oraz że wspólnie dołożymy przynajmniej kilka cegiełek do budowania innowacyjnej i coraz bardziej konkurencyjnej polskiej gospodarki. – podkreślił Dyrektor Kuczmierowski.   
 
Zobacz: Umowa studenta z uczelnią>>>
 
Celem Santander Universidades jest wspieranie szkolnictwa wyższego, badań naukowych oraz idei przedsiębiorczości, a przynależność świadczy o chęci międzynarodowego rozwoju oraz wyróżnienia się w środowisku akademickim pod względem oferowanych możliwości edukacyjnych. Dzięki podpisanej umowie uczelnia będzie miała możliwość zrealizowania najbardziej wartościowych i perspektywicznych - w ocenie uczelni oraz Banku Zachodniego WBK - projektów naukowych i badawczych (obecnie w ramach Santander Universidades realizowane są 63 projekty, a 12 zostało już zakończonych). Ponadto zarówno pracownicy, jak i studenci śląskiej uczelni, będą mieli możliwość uczestniczenia w Programach Globalnych dających okazję do transferu wiedzy na międzynarodowym poziomie. Przynależność do Santander Universidades da także uczelni możliwość korzystania z nowoczesnego rozwiązania technologicznego, jakim jest Smartcard, czyli Elektroniczna Legitymacja z funkcją płatniczą.
 
 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku, a także jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych ponad 12.000 studentów na czterech wydziałach: Ekonomii, Zarządzania, Finansów i Ubezpieczeń oraz Informatyki i Komunikacji.
Marek Kiczka/ Magdalena Bajon