Jest odpowiedź ministra sprawiedliwości na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich dotyczące notariuszy.

W odpowiedzi na wystąpienie RPO minister wyjaśnił, że nie miał wyjścia i musiał wstrzymać się z decyzjami do czasu podjęcia tej chwały.
 
 
Minister sprawiedliwości odroczył bowiem do 15 października powoływanie nowych notariuszy oraz wyznaczanie dla nich kancelarii. W ten sposób chce zaczekać na uchwałę NSA, która miała pierwotnie zostać podjęta w tym terminie.
 
Na prośbę ministra Naczelny Sąd Administracyjny postanowił przyspieszyć jej wydanie. Termin posiedzenia w tej sprawie został wyznaczony na 22 września 2014 r. na godz. 11.
 
 
Uchwała ma przesądzić o roli izb notarialnych w sprawach przed sądami administracyjnymi  dotyczącymi powołania do tego zawodu, czy mają one status strony w postępowaniu o powołanie na stanowisko notariusza czy też jedynie ciała opiniującego.
Źródło: Rzeczpospolita