Aplikacja adwokacką ok. 4 400 osób,

Aplikacja radcowską ok. 5 300 osób,

Aplikacja notarialną ok. 800osób,

Aplikacja komorniczą ok. 670osób.
 
Liczby te mogą ulec niewielkiej zmianie, z uwagi na możliwy wpływ zgłoszeń pocztą.
 
Powyższe dane wskazują, że liczba kandydatów na aplikantów w roku bieżącym jest zbliżona do liczby kandydatów z lat poprzednich, przy czym od zeszłego roku zauważalny jest niewielki wzrost kandydatów na aplikację adwokacką, na podobnym poziomie utrzymuje się liczba kandydatów na aplikację notarialną i komorniczą, natomiast nieznacznie zmniejszyła się w tym roku liczba kandydatów na aplikację radcowską. Stabilizacja liczby zgłoszeń na aplikacje wynika między innymi z tego, że zdawalność egzaminów wstępnych utrzymuje się w ostatnich latach na zbliżonym poziomie.  
 
W roku 2012 do egzaminów przystąpiło łącznie 11 656 osób, spośród których:
na aplikację adwokacką – 4 275 osób, zdały 2 343 osoby tj. 54,8%,
na aplikację radcowską – 5 912 osób, zdało 2 988 osób, tj. 50,5%,
na aplikację notarialną – 833 osoby, zdało 229 osób, tj. 27,5%,
na aplikację komorniczą – 636 osób, zdało 514 osób, tj. 80,8%.
 
W roku 2011 do egzaminów przystąpiło łącznie 11 544 osoby, spośród których:
na aplikację adwokacką – 4 018 osób, zdało 2 090 osób, tj. 52%,
na aplikację radcowską – 5 787 osób, zdało 2 628 osób, tj. 45,4%,
na aplikację notarialną – 1113 osób, zdało 171 osób, tj. 15,4%,
na aplikację komorniczą – 626 osób, zdało 525 osób, tj. 83,9%.
 
Ponadto, jak wynika z danych będących w posiadaniu Ministerstwa Sprawiedliwości, w ostatnich latach ok. 50-55% absolwentów wydziałów prawa w roku, w którym przeprowadzany jest egzamin zainteresowanych jest rozpoczęciem aplikacji i przystępuje do egzaminów wstępnych.