Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zajął się 3 lutego br. sprawą dr hab. Grzegorza Górskiego, polityka, adwokata i wykładowcy z Wydziału Prawa KUL. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów odmówiła przyznania skarżącemu tytułu profesora nauk prawnych.

Powoływanie recenzentów

A procedura nadania tytułu rozpoczęła się w maju 2013 roku. Wtedy to Rada Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podjęła uchwałę popierającą wniosek dr hab. Grzegorza Górskiego.

Czytaj:  RPO: Konieczne zmiany w nadawaniu tytułów profesorskich

Rada powołała czterech recenzentów. Po dwóch miesiącach wszczęto procedurę o nadanie tytułu profesora. Z tym, że jeden z recenzentów wywodził się z macierzystej uczelni. We wrześniu powołano dodatkowo dwóch recenzentów. Dwóch recenzentów z czterech przedstawiło swoje wnioski, a dwa pozostałe wnioski zreferowano.

W listopadzie 2016 r. Centralna Komisja odmówiła nadania tytułu profesora Grzegorzowi Górskiemu, gdyż jego dorobek okazał się niewystarczający. Niektórzy recenzenci twierdzili, że prace naukowe kandydata mają charakter publicystyczny, że prezentuje w nich swój światopogląd w sposób nienaukowy.

Decyzję Komisji naukowiec zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W skardze zwrócił uwagę, że dobór recenzentów był niewłaściwy, gdyż dwóch z nich nie było specjalistami w dziedzinie historii ustroju.

 

Bogaty dorobek

Skarżący wskazał też, że wbrew opinii Komisji - ma bogaty dorobek naukowy; jest autorem prawie 150 monografii i artykułów naukowych. W 1995 r. ukazały się dwa szersze opracowania poświęcone Polskiemu Państwu Podziemnemu: „Administracja Polski Podziemnej 1939 - 1945” oraz „Ustrój Polskiego Państwa Podziemnego 1939 - 1944” (a w 1998 roku drugie wydanie tej książki pod tytułem „Polskie Państwo Podziemne 1939 - 1945”), zaś w 2000 r. praca "Wrzesień 1939. Rozważania alternatywne".  Jest współautorem m.in. podręcznika "Historia ustrojów państw" (2001, wspólnie z prof. S. Salmonowiczem) i autorem podręcznika "Historia administracji" (2001). W 2009 roku wydał samodzielnie „Historię ustrojów państw”.

WSA uchyla decyzję Komisji

Sąd I instancji uchylił decyzję Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni z 28 stycznia 2019 r. o odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora nauk prawnych. Jednak nie z przyczyn wymienionych w skardze. Jak powiedział w uzasadnieniu sędzia Konrad Łukaszewicz, powodem uchylenia decyzji była niewłaściwa procedura podjęta przez Centralną Komisję.

Od 2011 roku procedura nadawania tytułów naukowych zmieniła się - zauważył sędzia sprawozdawca. Rada wydziału była zobowiązana przedstawić 10 kandydatów na recenzentów - stwierdził sąd.

A w tej sprawie w maju 2013 r.  rada wydziału podjęła uchwałę o powołaniu recenzentów, zamiast 10 wskazała dwóch, w tym jednego z KUL. Potem wyznaczyła jeszcze dwóch, łącznie czterech. Natomiast Centralna Komisja wyznaczyła pięciu recenzentów. Łącznie powstało osiem opinii.

Zdaniem WSA Centralna Komisja pomyliła procedury nadania stopnia profesora z nadaniem stopnia dr habilitowanego.

Teraz sprawa wraca do KUL i należy podjąć prawidłową procedurę, choć 16 maja 2016 Rada Wydziału Prawa podjęła uchwałę o nie podejmowaniu uchwały w sprawie kandydata. Jeśli jednak Rada wycofuje się z przedstawienia dr hab. Górskiego do tytułu profesora nauk prawnych, to szkoda, że nie wycofano wniosku i sprawy nie umorzono.


Sygnatura akt II SA/Wa 1419/19, nieprawomocny wyrok z 3 lutego 2020 r.

 

Sprawdź również książkę: Szkolnictwo branżowe od 1 września 2019 r. >>