Już od 5 stycznia obywatele polscy studiujący na krajowych i zagranicznych uczelniach mogą zgłaszać swój udział w drugiej edycji programu, która odbędzie się latem. Aplikacje przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz umieszczony na stronie TFLF . Poszukiwani kandydaci powinni być proaktywni i zaangażowani w działalność zarówno studencką, jak i dodatkową. Doświadczenie w sektorze NGO będzie uznane za dodatkowy atut kandydata. Wybrani do drugiego etapu kandydaci będą mieli szansę zaprezentować się w czasie egzaminu ustnego w Warszawie w dniach 7-8 kwietnia br. Profile najlepszych kandydatów zostaną polecone przez komisję egzaminacyjną osobom nadzorującym staże w biurach poszczególnych Partnerów programu w Waszygntonie i Londynie.   

W 2016 roku odbyła się pierwsza edycja nowego programu. Trójka stażystów udała się w sierpniu 2016r. na staże do Waszyngtonu, a dwóch studentów zostało przyjętych na praktyki w Wielkiej Brytanii.  TFLF zorganizowało także stażystom kilkanaście spotkań okołostażowych. W Waszyngtonie studenci odwiedzili m.in fabrykę Boeinga w Charleston oraz Departament Stanu USA. Odbyli również spotkania m.in z prof. Josephem Stiglitzem w Banku Światowym, Ianem Brzezinskim w Atlantic Council oraz byłym Ambasadorem RP w USA - Ryszardem Schnepfem. „Udział w programie pozwolił mi zobaczyć jak funkcjonują instytucje, gdzie zapadają najważniejsze polityczne decyzje Ameryki. Poza zdobytą wiedzą i poznanymi ludźmi, pozwolił mi spojrzeć na moje plany zawodowe z dużo szerszej perspektywy” – komentuje Wiktor Rybicki, absolwent pierwszej edycji programu. Stażyści londyńscy z kolei odbyli spotkania z czołowymi przedstawicielami takich instytucji i przedsiębiorstw jak Barclays, Wells Fargo, APCO Worldwide czy Institute of Directors. 

 

Źródło: Transatlantic Forum, stan y dnia 17 stzcynia 2017 r.