Jak możemy przeczytać w Dzienniku Gazecie Prawnej, najpoważniejszym problemem jest ich wykluczanie z grona potencjalnych studentów niektórych szkół wyższych. Niektóre w regulaminach studiów mają zapisy eliminujące z grona kandydatów na studia osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

RPO poprosił Jarosława Gowina, szefa resortu nauki, o zajęcie stanowiska w sprawie dostępu niepełnosprawnych do studiów. Zapowiedział też, że skieruje do rektorów prośbę o przeprowadzenie audytu wewnętrznych przepisów uczelni. Celem ma być wyeliminowanie regulacji dyskryminujących osoby z niepełnosprawnościami - pisze Dziennik Gazeta Prawna.
Więcej: Indeks nie dla niepełnosprawnych
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna