Informację o dodatkowych funduszach minister przekazał podczas obywającego się w piątek 10 czerwca uroczystego posiedzenia Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich na Zamku Królewskim w Warszawie, które było najważniejszym punkt drugiego dnia obchodów 25-lecia jubileuszu KRASP. minister Przemysław Czarnek wziął w nim udział. 

- Wiceminister finansów Sebastian Skuza pozwolił nam wczoraj na podpisanie decyzji o zwiększeniu subwencji dla uczelni w wysokości 100 mln zł na szkoły doktorskie - przekazał szef MEiN. 

Większe subwencje dla uczelni w 2022 roku

Jak przekazała rzecznik MEiN Adrianna Całus, zwiększone wysokości subwencji przyznano 58 publicznym uczelniom akademickim, 5 niepublicznym uczelniom akademickim prowadzonym przez kościoły i inne związki wyznaniowe, 6 niepublicznym uczelniom akademickim, 14 instytutom naukowym Polskiej Akademii Nauk i 2 instytutom badawczym. Z informacji wynika, że będą to środki finansowe w formie jednorazowych zwiększeń wysokości subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego na 2022 r. 

- Przyznanie przedmiotowych zwiększeń ma na celu wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich w pierwszych latach funkcjonowania tych szkół. Należy jednak podkreślić, że zgodnie z art. 407 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce o przeznaczeniu środków przyznanych w formie subwencji decyduje podmiot, który te środki otrzymał. To oznacza, że to w zakresie autonomii poszczególnych podmiotów pozostaje decyzja o sposobie wykorzystania tych środków. Mogą być one również przeznaczone na stypendia dla doktorantów - poinformowała rzecznik prasowy MEiN. I dodała, że wysokość środków finansowych dla poszczególnych podmiotów ustalona została proporcjonalnie do liczby doktorantów w szkołach doktorskich.

Szkoły doktorskie zastąpiły od 1 października 2019 r. studia doktoranckie. Jest to jeden z efektów reformy nauki i szkolnictwa wyższego, wprowadzonej przez byłego wicepremiera i szefa MNiSW Jarosława Gowina. Jedna z zasadniczych zmian polega na tym, że każdy uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje stypendium, co wcześniej nie było regułą. Szkołę doktorską prowadzi cała uczelnia, a nie – tak jak dotychczas w przypadku studiów doktoranckich – uprawniona jednostka uczelni.

Czytaj także: Obowiązuje nowelizacja łagodząca skutki ewaluacji - szkoły doktorskie wciąż będą mogły działać>>