Prorektor ds. studenckich może być uprawniony do podpisania decyzji o skreśleniu studenta z listy uczących się w szkole wyższej. Tak wynika z orzeczenia NSA. Rozpatrzył on sprawę studenta, którego uczelnia skreśliła z listy kształcących się. Podjęła taką decyzję, ponieważ nie zaliczył w terminie semestru.

Zobacz: WSA: skreślenie z listy studentów nie może mieć charakteru uznaniowego 

Odwołując się od decyzji, student wyjaśnił, że powodem nieprzystąpienia do jednego z egzaminów była jego choroba i konieczność wykonania prac zleconych przez pracodawcę w miejscu i czasie uniemożliwiającym przybycie na egzamin. Był też przekonany, że zaległy przedmiot ma zaliczyć do końca studiów. Prorektor ds. studenckich utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Więcej przeczytasz w serwisie Dziennik Gazeta Prawna>>>>