Dziekan wydziału lekarskiego dentystycznego zdecydował o skreśleniu studenta z listy studentów. Jako przyczynę podał braku postępów w nauce i braku możliwości powtarzania przez studenta roku po raz kolejny.

Student w odwołaniu wyjaśnił, iż w roku akademickim 2010/2011 rzeczywiście nie zaliczył przedmiotu neurologia oraz, że warunkowo został wpisany na V rok studiów. 
 
 
Jednak zaległej neurologii nie zaliczył w roku następnym, bowiem uczelnia nie umożliwiła mu uczestnictwa w zajęciach praktycznych z tego przedmiotu. Godziny i terminy zajęć z tego przedmiotu pokrywały się bowiem z terminami wyznaczonymi dla studentów V roku.
 
Decyzję dziekana podtrzymał jednak również rektor uniwersytetu medycznego.
 
Student zaskarżył decyzje do WSA. Sąd przychylił się do stanowiska studenta.
 
Sąd przypomniał, iż organy orzekające w sprawie skreślenia studenta z listy studentów uniwersytetu medycznego zobowiązane są do przestrzegania ogólnych zasad postępowania wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego. 
 
 
Sąd uznał, iż organy uczelni naruszyły zasadę zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu. Ponadto nie poinformowały studenta ani o przystąpieniu do przeprowadzania uzupełniającego postępowania dowodowego ani o jego zakończeniu.
Więcej przeczytasz na lex.pl >>>