Skargę do Trybunału wniósł hiszpański adwokat, który w toku postępowania cywilnego w swym piśmie procesowym zarzucił sędzi prowadzącej postępowanie niedbałość oraz to, że wydane przez nią orzeczenie nie odpowiadało faktom. Z pisma wynikało, iż sędzia w sposób celowo nieprawidłowy miała orzec niekorzystnie dla klienta skarżącego. W związku z pismem skarżącego zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie karne.

Skarżący został oskarżony o pomówienie i skazany na wysoką karę grzywny. Przed Trybunałem skarżący zarzucił, iż taki stan rzeczy stanowił naruszenie jego prawa do wolności wypowiedzi, chronionego w art. 10 Konwencji o prawach człowieka.

Trybunał zgodził się ze skarżącym i potwierdził naruszenie art. 10 Konwencji.

Dowiedz się więcej z książki
Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Trybunał uznał argumenty hiszpańskiego rządu, zgodnie z którymi skarżący okazał brak szacunku sędzi prowadzącej postępowanie cywilne w sprawie jego klienta. Takie zachowanie bez wątpienia jest niestosowne, zwłaszcza ze strony adwokata. Niemniej jednak wypowiedź skarżącego można sklasyfikować jako osąd ocenny, niepodlegający dowodzeniu pod kątem prawdziwości. Nadto słowa adwokata zostały zawarte w piśmie procesowym i jako takie nie wykroczyły poza salę sądową i ramy postępowania.
Więcej >>>