Centrum Łukasiewicz będzie państwową osobą prawną, a jego siedzibą będzie miasto stołeczne Warszawa. Głównymi zadaniami 38 instytutów działających w ramach sieci będzie realizacja projektów badawczych, w tym międzynarodowych, a także komercjalizacja wyników prac.

 

Ustawa o sieci badawczej Łukasiewicz podpisana>>

 

Fundament rozwoju gospodarki

- One mają być fundamentem dynamicznego rozwoju nowoczesnej polskiej gospodarki - podkreślił szef resortu nauki. Zwrócił uwagę, że nowo powstała sieć jest elementem realizacji rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, która "od początku zakładała, że wchodzimy w nowy etap rozwoju gospodarczego, budujemy nową gospodarkę opartą na innowacjach i na odkryciach naukowych tworzonych tutaj w Polsce, a nie przeniesionych z innych, lepiej rozwiniętych pod względem naukowym krajów świata."

 Poza podstawową działalnością instytuty będą mogły również produkować unikatową aparaturę badawczą i unikatowe materiały, prowadzić działalność metrologiczną, normalizacyjną i certyfikacyjną, opracowywać prototypy nowych rozwiązań technologicznych, prowadzić kursy i szkolenia kadr dla gospodarki, a w razie potrzeby także inną działalność związaną z ich charakterem. Ważnym aspektem funkcjonowania instytutów będzie ich działalność na rzecz społeczeństwa, dlatego wśród zadań instytutów znalazła się również popularyzacja nauki i wiedzy o nowych technologiach. (ms/PAP)