Jak możemy przeczytać na stronie KSAP, celem seminarium jest przedstawienie czynników warunkujących rozwój karier zawodowych urzędników na podstawie badań socjologicznych przeprowadzonych przez Zakład Badania Elit Władzy Instytutu Studiów Politycznych PAN pod kierunkiem prof. dr hab.Ewy Nalewajko. Spotkanie będzie okazją do dyskusji nad społeczną rolą wyższych urzędników oraz ich wpływem na podejmowane decyzje.  

Seminarium ze względu na swoją tematykę może zainteresować praktyków, teoretyków oraz studentów.

Referaty wygłoszą: Jan Pastwa, Dyrektor KSAP, prof. dr hab. Ewa Nalewajko, dr Witold Betkiewicz, dr Anna Radiukiewicz,, dr hab. Irena Pańków, Paweł Maranowski (Zakład Badania Elit i Instytucji Władzy Instytutu Studiów Politycznych PAN).

Zgłoszenia na seminarium są przyjmowane za pośrednictwem formularza, który znajduje się na stronie KSAP.
Źródło: KSAP