7 października o godz. 10 rozpoczynał się w Warszawie na sali Warszawskiego Centrum EXPO XXI pierwszy etap szóstego konkursu na aplikację ogólną. Udział zadeklarowało 1,7 tys. osób.

Zobacz: W 2015 roku zniknie aplikacja ogólna>>>

W pierwszym etapie kandydaci muszą rozwiązać test złożony z 150 pytań. Jednym z warunków przejścia do drugiego etapu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 120 pytań. Do drugiego etapu zostanie jednak dopuszczonych nie więcej osób niż dwukrotność limitu (ten już trzeci rok z rzędu to 180 miejsc). Oznacza to, że do drugiego etapu przejdzie najwyżej 360 osób.
 
 
Drugi etap konkursu odbędzie się również w Warszawie, 28 października.
Źródło: Rzeczpospolita