Zdaniem RPO, komisja poza oceną jakości kształcenia na kierunkach studiów także powinna uwzględniać w swoich kontrolach zagadnienia związane ze stwarzaniem przez uczelnie osobom niepełnosprawnych warunków do pełnego udział w procesie kształcenia i w badaniach naukowych. 
 
Przedmiotem kontroli powinny być możliwość wsparcia studenta ze strony asystenta lub tłumacza języka migowego podczas zajęć dydaktycznych, egzaminów oraz zaliczeń. Ważna jest także dostępność infrastruktury do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku - stosowanie pasów kontrastowych na schodach, linii, mat naprowadzających, systemów dźwiękowych w windach itp. 
 
Komisja powinna także zwrócić uwagę w ocenie na to czy studenci posiadają wsparcie psychologa/ konsultanta/tutora dla osób z trudnościami w procesie nauki wynikającymi z niepełnosprawności, ale także uwzględnienie potrzeb kandydatów z ograniczoną sprawnością podczas rozmów wstępnych na studia, 
 
Treść listu RPO na stronie