W pierwszej minucie rekrutacji, Uniwersytet Otwarty UW odnotował 3500 zgłoszeń. Po 10 minutach było ich już 9000! W drugim dniu rekrutacji liczba zapisanych Słuchaczy przekroczyła 16000.

 

 

 

W świetle nadchodzących Dni Uczenia się Dorosłych, pokazuje to wagę edukacji w życiu społecznym, a także potrzebę ciągłego uczenia się i rozwoju osób dorosłych.

 

Uniwersytet Warszawski na czele rankingu uczelni>>

 

Szczególną popularnością cieszy się uruchomiony po raz kolejny cykl „Ucz się od najlepszych”. To okazja do spotkań z wybitnymi ekspertami z różnych dziedzin nauki. W tym trymestrze szczególnie  UW poleca kurs: Co nam dała Unia Europejska? Społeczno-ekonomiczny bilans członkostwa Polski we wspólnocie.

 

Wykłady wygłoszą ekonomiści jak dr Mateusz Szczurek, prof. dr hab. Jan Michałek czy prof. dr hab. Jerzy Wilkin. Kurs został stworzony we współpracy z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE.  Rekrutacja będzie trwać przez kolejne dwa miesiące lub do wyczerpania miejsc w grupach. Kursy prowadzone są przez wykładowców UW i WUM, a ceny rozpoczynają się już od 275 zł za 30 h akademickich i są dedykowane wszystkim osobom od 16 roku życia.