Łącznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów zarejestrowało się ok. 30 tys. kandydatów, którzy dokonali ponad 55 tys. rejestracji. Na część studiów niestacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich oraz część kierunków II stopnia trwają jeszcze zapisy.

Tegoroczna rekrutacja na studia będzie odbywać się zdalnie>>

 

Najwięcej kandydatów na miejsce na sinologii

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce było na kierunkach: inżynieria nanostruktur (26 osób na miejsce) oraz orientalistycznych: japonistyce (18 osób na miejsce) oraz sinologii (17 osób na miejsce). Popularne były też filologia angielska (English Studies) i sztuka pisania.

 

 


Przyjmowanie dokumentów

Dokumenty od kandydatów zakwalifikowanych na studia będą przyjmowane przez komisje rekrutacyjne na wydziałach i w jednostkach w kilku terminach, od 20 do 30 lipca. Informacje o dokładnej dacie, godzinie i miejscu złożenia dokumentów pojawią się na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK.

 

Informacje na temat wymaganych dokumentów >>

 

W przypadku niewykorzystania limitu miejsc w I turze rekrutacji na danym kierunku może zostać przeprowadzona II tura rekrutacji. II tury dla większości kierunków odbędą się od 10 sierpnia do 13 września.