O podwyżkach Jarosław Gowin powiedział w piątek podczas spotkania na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. - Wszystkich pracowników polskich uczelni, nie tylko pracowników naukowo-dydaktycznych - także kadrę administracyjną chcę zapewnić, że zgodnie ze zobowiązaniami, w przyszłym roku dojdzie do tej drugiej transzy podwyżek  - podkreślił Jarosław Gowin. Rząd kończy teraz pracę nad przyszłorocznym budżetem. W przyszłym tygodniu zostanie przedstawiona  jego wstępna wersja.

 


 

Uczelnie są niedofinansowane, to ma się zmienić

Gowin zaznaczył, że w ogóle polska nauka i szkolnictwo wyższe ciągle są niedofinansowane i niedoinwestowane. - Jeżeli chodzi o nakłady na oświatę, czy na szkoły podstawowe i średnie, to te nakłady W Polsce są powyżej średniej w krajach OECD, a jeżeli chodzi nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe - jesteśmy zaledwie w połowie średniej. Mówiąc krótko, polskie uczelnie i instytuty są ciągle bardzo niedofinansowane i niedoinwestowane. Z myślą o nadrobieniu tych sięgających dziesiątki lat zaległości w tegorocznym budżecie przewidzieliśmy rekordowy, blisko dwumiliardowy wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe - podkreślił Gowin. Ponadto rząd wyemitował obligacje Skarbu Państwa o wartości 3 mld zł do podziału między uczelnie publiczne. 2 mld zł trafiły właśnie do uczelni średnich i mniejszych, żeby dać m uczelniom nowe impulsy rozwojowe.

 

Grzegorz Krawiec: Ustawa 2.0 na trójkę z minusem>>

 

Ten rok pokaże jak zadziała reforma

Gowin zwrócił też uwagę, że zbliżający się nowy rok akademicki będzie szczególny, ponieważ w tak szerokim zakresie wejdą w życie przepisy Konstytucji dla nauki, która nada nowy impuls rozwojowy nauce i uczelniom. - Pamiętam, kiedy w trakcie spotkań dotyczących nowej ustawy były artykułowane takie obawy, że będzie ona korzystna dla największych uczelni z głównych metropolii akademickich, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań czy Wrocław i może uderzyć rykoszetem w uczelnie średnie czy mniejsze. Zapewniałem wtedy, że tak nie będzie. Myślę, że dzisiaj wszyscy możemy powiedzieć, że ustawa otwiera równe szanse dla wszystkich typów uczelni, oczywiście stwarzając pewne nowe wymagania, tak żeby podnosić jakość kształcenia studentów, jakość badań naukowych - podkreślił Gowin.