Z informacji wynika, że średnia wartość nakładów wewnętrznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 668 zł i wzrosła w stosunku do roku 2017 o 24,6 proc. Liczba podmiotów w działalności badawczo-rozwojowej wzrosła w skali roku o 13,3 proc.

 

Zmiany w ustawie mają ułatwić niekomercyjne badania kliniczne>>

 

Ulgi podatkowe na badania i rozwój

Resort przypomina, że jednym z instrumentów służących stymulacji wzrostu środków przeznaczanych na badania, rozwój i innowacje jest wprowadzenie systemu ulg podatkowych na badania i rozwój. Ulga B+R jest rozwiązaniem wprowadzonym przez tzw. ustawy o innowacyjności w latach 2016 i 2017, zaprojektowanym jako narzędzie stymulujące wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Między innymi dzięki takiemu działaniu, począwszy od 2016 r. kwota wydatków przeznaczanych na badania rośnie, podobnie jak i udział firm w finansowaniu badań oraz innowacji.

 

 

 

Według danych Ministerstwa Finansów, w 2018 roku z ulgi B+R skorzystało 951 podatników CIT, którzy odliczyli od podstawy opodatkowania 1675 mln zł. Oznacza to o 60% więcej beneficjentów tego rozwiązania niż w roku 2017. W 2017 roku liczba przedsiębiorców, którzy skorzystali z ulgi wyniosła 597 i wzrosła o 50% względem roku 2016. Kwota odliczeń wyniosła 584 mln, a suma zgłoszonych wydatków 1,91 mld zł. W roku 2017 kwota zgłoszonych wydatków wyniosła trzy razy więcej niż rok wcześniej.

 

Program składa się z modułów:

  • „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.