Szkoły wyższe tworzące związek muszą ujawnić informacje dotyczące mienia, które przekazały w celu wykonywania jego zadań. Tak wynika z rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 3 października 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych. 

Zobacz: Praca doktorska już od 20 zł za stronę>>>

Celem rozporządzenia jest ułatwienie uczelniom publicznym nawiązywania współpracy w formie związku. Obecnie utworzenie go następuje w drodze decyzji ministra, po podjęciu przez szkoły wyższe uchwał w tej sprawie. Wcześniej konieczna była ustawa (w przypadku uczelni akademickich) albo rozporządzenie (zawodowych). – Ten tryb tworzenia związku, a w szczególności czas trwania procesu legislacyjnego, skutecznie blokował ideę współpracy między nimi – uzasadnia resort nauki.
 
 
Uchwała musi zawierać informacje o uczestnikach związku, jego nazwę, siedzibę oraz składniki mienia przekazane przez uczelnie.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna