Najczęstszym błędem jest brak zamieszczenia w deklaracji klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Część prawników uważa,że to poważny brak, wpływający na ważność dokumentu.
– Jeśli tego nie zrobi, to oświadczenie majątkowe zostaje złożone z niedopełnieniem wymogów ustawowych. Konsekwencje są zatem takie same jak w przypadku niezłożenia oświadczenia – ocenia dr Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Prokuratura krajowa zapewnia jednak, że nie będzie wyciągać konsekwencji za to niedopatrzenie. Prokuratura wezwie ewentualnie do usunięcia braku formalnego.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, stan z dnia 19 października 2016 r.