Po zmianach wykaz obejmuje 30404 czasopisma naukowe (wzrost o 1373 czasopism w stosunku do wykazu opublikowanego 31 lipca 2019 r.), w tym 1209 czasopism przyjętych do bazy Scopus lub baz WoS oraz 164 czasopisma nowo przyjęte  do bazy ERIH+, które uzyskały pozytywną ocenę Komisji Ewaluacji Naukowej (KEN).

Procedura tworzenia list czasopism naukowych nadal kontrowersyjna>>

Więcej punktów dla niektórych periodyków

Komisja Ewaluacji Naukowej dokonała dodatkowej oceny 2291 czasopism naukowych ujętych  w poprzednim wykazie opublikowanym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31 lipca 2019 r.. Ta nowelizacja rozporządzenia umożliwiła dodatkową ocenę w szczególnym przypadku – tj. wówczas gdy czasopismo było oceniane w ramach prac nad wykazem opublikowanym w lipcu.

Zespoły doradcze często proponowały podniesienie punktacji dla czasopism wiodących w danej dyscyplinie, jednak stosowany algorytm (uśrednianie oceny) powodował, że inne dyscypliny (nieraz marginalne dla danego czasopisma) obniżały tę punktację. Teraz wykaz obejmuje 30404 czasopisma naukowe (wzrost o 1373 czasopisma w stosunku do wykazu opublikowanego 31 lipca 2019 r.), w tym 1209 czasopism przyjętych do bazy Scopus lub baz WoS oraz 164 czasopisma nowo przyjęte  do bazy ERIH+.

Wykaz czasopism naukowych>>

Punkty za starsze artykuły

Na liście znalazły się również czasopisma wydawane przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska - są to: "Państwo i Prawo" (70 pkt), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej" (40 pkt), "Przegląd Sądowy" (20 pkt.), "Przegląd prawa handlowego" (20 pkt.), "Przegląd prawa publicznego" (20 pkt.), "Przegląd Podatkowy" (20 pkt.), "Polski proces cywilny"(20 pkt.), "Glosa - Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach" (20 pkt.), "Samorząd Terytorialny" (20 pkt), "Europejski Przegląd Sądowy" (20 pkt.), "Finanse Komunalne" (20 pkt.), "Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych" (20 pkt).

 

 

 

Pewne pytanie rodzi to, od kiedy stosowany jest opublikowany w grudniu wykaz czasopism i ile punktów dostaną osoby, które opublikowały artykuł w 2019 r. Te wątpliwości rozwiewa resort nauki, który podkreśla, że wykaz stosuje się od roku, w którym został sporządzony. Punktacja dotyczy więc także artykułów, które zostały opublikowane w czasopismach w 2019 roku.