Komitet Polityki Naukowej jest organem pomocniczym ministra w zakresie polityki naukowej państwa. Przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra. W skład KPN wchodzi 12 członków. Kadencja trwa 2 lata. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka KPN nie dłużej niż przez dwa kolejne kadencje. Pracami Komitetu kieruje przewodniczący.

Polityka Naukowa Państwa podstawą

– Nauka jest odkrywaniem prawdy i to odkrywanie prawdy musi być zgodne również z interesami państwa polskiego i społeczeństwa polskiego. Na tym polega polityka, czyli działania na rzecz dobra wspólnego. Tym dobrem wspólnym jest rozwój osobowy każdego człowieka, członka tego społeczeństwa. Temu służyć musi nauka we wszystkich swoich dziedzinach i we wszystkich swoich dyscyplinach – podkreślił Minister Edukacji i Nauki. 

Czytaj także: Remigiusz Kopoczek nowym dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju>>

W spotkaniu uczestniczył również wiceminister Wojciech Murdzek. Wskazał on na dwa dokumenty, które otrzymują nowi członkowie Komitetu. Jednym z nich jest „Polityka naukowa państwa”, a drugim podsumowanie pracy opracowane przez członków poprzedniego Komitetu. – Myślę, że ten materiał wyjściowy, roboczy będzie Państwu znakomicie służył, bo nowych wyzwań jest bardzo dużo. Jesteśmy przekonani, że musimy dołożyć wszelkich starań, żeby nauka pomagała nam mądrze wychodzić z różnych trudnych sytuacji i pozycjonować Polskę w wymiarze międzynarodowym na należnej jej i godnej pozycji – mówił wiceminister Murdzek

 

Zdjęcie zbiorowe uczestników uroczystości, stoją w rzędzie, za nimi wzór polskiej flagi i ekran z napisem Wręczenie powołań dla członków KPN.

W składzie KPN znaleźli się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, reprezentujący wiodące polskie ośrodki naukowe i akademickie. 

Skład Komitetu Polityki Naukowej kadencji 2022-2024:

 • prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska – Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Piotr Jaroszyński – Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
 • dr hab. Filip Szymański, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Małgorzata Podolak, prof. UMCS – Uniwersytet  Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Bartłomiej Biskup – Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Wicha – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcin Zarzecki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ilona Grądzka – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • dr Krzysztof Duda – Instytut Zootechniki PIB w Balicach