W uroczystym otwarciu konferencji, które odbędzie się o godz. 10:00 w auli im. Zbigniewa Messnera w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (ul. Bogucicka 5, Katowice) mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani tematyką wykorzystania nowych mediów w szkolnictwie wyższym.

Gościem specjalnym będzie Edwin van Rest, założyciel portalu StudyPortals. Ciekawym punktem programu będzie wideokonferencja z dr. Oliverem Müllerem z Uniwersytetu w Liechtensteinie. Otwarcie konferencji będzie także można śledzić online w czasie rzeczywistym na: www.tv.ue.katowice.pl.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń związanych z najnowszymi metodami nauczania i marketingu internetowego wykorzystywanego w procesie dydaktycznym. Obejmuje również warsztaty na temat komunikacji, tolerancji i różnic kulturowych. W efekcie konferencji powstanie publikacja naukowa z artykułami uczestników.

Wydarzenie organizowane jest w ramach realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach projektu InterUni - "Wsparcie internacjonalizacji. Wzmacnianie relacji między Uczelnią, kandydatami, studentami, absolwentami i pracownikami przy wykorzystaniu nowych mediów", korzystającego z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Partnerami wydarzenia są Uniwersytet w Liechtensteinie oraz Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii (NTNU) w Trondheim.

Udział w pozostałych punktach programu jest możliwy tylko dla zarejestrowanych uczestników.

Patronat nad konferencją objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz JM Rektor UE w Katowicach prof. dr hab. Leszek Żabiński.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ue.katowice.pl/conference


O projekcie:
Do tej pory w ramach projektu powstała aplikacja mobilna myUE, dzięki której społeczność akademicka – polska i zagraniczna – na bieżąco otrzymuje informacje o wybranych, najważniejszych wydarzeniach, odbywających się na uniwersytecie. Obyły się także dwie wizyty na uczelniach partnerskich - NTNU i UniLi. Powstanie także platforma „Ambasadorzy Zagraniczni”, która pozwoli na wsparcie promocji i procesu pozyskiwania kandydatów na studia z zagranicy. Pomóc mają w tym zagraniczna kadra naukowa oraz absolwenci uczelni, którzy najlepiej świadczą o tym, jak studiuje się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.