Minister zawiesza na obszarze całego kraju działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW. Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach.

 

Premier: Uczelnie będą zamknięte przez dwa tygodnie>>

 

Platformy i zasoby uczelni

Resort nauki rekomenduje wykorzystanie zasobów uczelni, które posiadają infrastrukturę i kompetencje poprzez wykorzystanie istniejących na tych uczelniach narzędzi do zdalnego przekazywania wiedzy, materiałów dydaktycznych oraz specjalistów. Chce też, by zaangażowano istniejące na uczelniach struktury wsparcia w tworzeniu e-zasobów edukacyjnych do udzielania pomocy i konsultacji jednostkom, które nie mają dużego doświadczenia.

 

Ponadto MNiSW radzi:

  1. Analizę e-zasobów posiadanych przez uczelnie oraz udostępnianie w formule otwartej wybranych kursów on-line oraz e-materiałów, które mogą pokazać dobre praktyki w zakresie tworzenia zdalnych materiałów edukacyjnych.
  2. W przypadku udostępniania kursów oraz e-zasobów otwartych preferowane wskazywanie w prosty sposób licencji (np. https://creativecommons.pl/wybierz-licencje/), które pozwolą na wykorzystanie przez innych materiałów z poszanowaniem zasad prawa autorskiego.
  3. Wykorzystanie platformy www.navoica.pl, której właścicielem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Narzędzie to umożliwia tworzenie i zamieszczanie kursów online i materiałów dydaktycznych. Szczegółowe informacje oraz pomoc można uzyskać wysyłając wiadomość na adres navoica@opi.org.pl.

 

- Zwracamy się z prośbą do Rektorów, aby w miarę swoich możliwości,  wsparli  Kuratoria Oświaty na swoim terenie w przygotowaniu  kursów online na potrzeby kształcenia - pisze resort w komunikacie.

 

 

Uczelnie pracują nad wdrożeniem e-learningu

Intensywne prace dotyczące umożliwienia kształcenia na odległość dla wszystkich wydziałów trwają na Uniwersytecie SWPS. Kształcenie na odległość zostanie uruchomione 23 marca 2020 r.
- W tym celu rektor i dyrektor generalna powołali zespół ds. nauczania na odległość, który we współpracy z dydaktykami wypracowuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne - poinformowała rzecznik prasowa Uniwersytetu SWPS Marta Komor. W poniedziałek, 16 marca 2020 r. zespół przedstawi rozwiązania oraz harmonogram rozpoczęcia zajęć w trybie online: w formie wykładów online i kursów e-learningowych.

 

Na Uniwersytecie Warszawskim 20 marca wydziały i pozostałe jednostki dydaktyczne ogłoszą listę wykładów i zajęć, które od 23 marca będą odbywać się zdalnie.  Na Uniwersytecie Łódzkim działa roboczy zespół, pod kierownictwem prorektora ds. kształcenia, który przygotował uproszczone procedury tworzenia kursów e-learningowych. Natomiast na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM) zdalne nauczanie funkcjonuje już od dawna - teraz zwiększono liczbę materiałów online. Działa tez strona internetowa https://e.wum.edu.pl/, na której znajdują się wszystkie informacje o możliwościach zdalnego kształcenia oraz dokumenty związane z przygotowywaniem e-learningu.

 

- Już niebawem uruchomimy specjalną stronę poświęconą dydaktyce w czasie zagrożenia koronawirusem. Znajdziecie tam Państwo informacje o sposobie prowadzenia zajęć w sposób zdalny, opis pożytecznych narzędzi e-learningowych oraz niezbędne informacje o bieżącej sytuacji związanej z koronawirusem - poinformował.

 

Na Uniwersytecie Łódzkim część wykładowców niemal od razu przeszła na kształcenie online. Na UG wykładowcy mogą prowadzić zajęcia za pośrednictwem platform e-learningowych m.in. portalu edukacyjnego uczelni lub w ramach usługi MS Team. Jak poinformowała rzeczniczka UG uczestnictwo studentów w wykładach online będzie weryfikowane.