Trwa IX edycja Konkursu "Teraz Polska Promocja i Rozwój" organizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" przy udziale m.in. PAIiIZ, POT, PARP, IAM oraz ARR. Na zwycięzców czekają nagrody główne oraz nagrody specjalne o łącznej wartości 50 000 zł. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku "Teraz Polska Promocja i Rozwój".

Pracę magisterską może zgłosić uczestnik lub szkoła wyższa, reprezentowana przez dziekana lub promotora. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:
- Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy,
- Pracę magisterską na płycie CD/DVD lub nośniku USB,
- Streszczenie pracy,
- Notkę biograficzną autora,
- Kopię dyplomu lub potwierdzenie ukończenia studiów wyższych,
- Kopię promotorskiej recenzji pracy.

Termin zgłoszeń upływa 16.10.2015 r.

Polecamy:  II Konferencja Nauki i Szkolnictwa Wyższego (22.10.2015) >>>

Więcej informacji i regulamin konkursu znajduje się na stronie Teraz Polska (http://www.terazpolska.pl/pl/konkurs-teraz-polska-promocja).

Organizatorzy: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, PAIiIZ, POT, PARP

Partnerzy: Fundacja PZU, Agencja Rynku Rolnego, Deutsche Bank Polska SA, EuRoPol GAZ SA, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Patroni Honorowi: Minister Gospodarki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Sportu i Turystyki, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Adama Mickiewicza.

Partnerzy Honorowymi: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Warszawska oraz Polska Akademia Nauk.

LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka>>>