Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.
Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.
Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).
- Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
- Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
- Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Student
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów