Studentów jest w Polsce w sumie 1,2 mln, co oznacza, że studiuje teraz niemal co trzydziesty Polak. 3/4 studentów (893 tys.) to studenci uczelni publicznych. Na uczelniach niepublicznych studiuje 314 tys. osób, a na kościelnych - prawie 16 tys. osób. Liczba studentów systematycznie spada. W 2016 r. było ich o prawie 100 tys. więcej (1,3 mln) niż w 2018.

Ponadto w Polsce mamy też 39 tys. doktorantów. Ich liczba również spadła w ciągu ostatnich dwóch lat - w 2016 r. było ich 43 tys. 

 

Merrick Rosenberg, Daniel Silvert

Sprawdź  
POLECAMY

132 uczelnie publiczne i 248 niepublicznych

Naukowcy pracują w Polsce  w 645 podmiotach: 132 uczelniach publicznych, 248 uczelniach niepublicznych, 115 instytutach badawczych, 77 jednostkach naukowych PAN, 16 uczelniach kościelnych, 3 instytutach międzynarodowych i 54 innych jednostkach.

Sprawdź w LEX: Czy spółka będzie zobowiązana do zapłaty składek ZUS, jeśli student zrezygnował ze studiów i nie poinformował o tym pracodawcy? >

Najwięcej - 62 tys. badaczy - zatrudnionych jest na uczelniach publicznych. W instytutach badawczych pracuje 7,6 tys. takich osób. W jednostkach naukowych PAN jest to 5,4 tys. badaczy, a na uczelniach niepublicznych - 3,9 tys. Uczelnie kościelne zatrudniają 1,3 tys. badaczy.

Z porównania danych wynika, że liczba badaczy nieznacznie spadła: z 88 tys. w 2016 r. do 81 tys. w 2018 r.

Sprawdź w LEX: Czy student odbywający bezpłatną praktykę studencką ma prawo do diet z tytułu podróży służbowych? >

Dane dotyczące liczby studentów i pracowników naukowych podało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z okazji Dnia Nauki Polskiej, który ma być wyrazem uznania dla dokonań polskich naukowców. Jako datę corocznych obchodów wyznaczono 19 lutego - dzień urodzin Mikołaja Kopernika, w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii. Święto ma stanowić inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnić zainteresowanie nauką.

Czytaj: W środę Dzień Nauki Polskiej>>

Sprawdź w LEX: