- Podczas niszczących wojen, rozbiorów i okupacji nauka odgrywała istotną rolę w kształtowaniu kolejnych pokoleń polskich elit poczuwających się do odpowiedzialności za los wspólnoty. Trudno też przecenić dydaktyczną i formacyjną misję szkół wyższych – począwszy od ufundowanej w 1364 roku Akademii Krakowskiej. W uznaniu jego wybitnych osiągnięć dla ludzkości wskazuje się dzień urodzin Mikołaja Kopernika –19 lutego jako Dzień Nauki Polskiej - uzasadniali swój pomysł posłowie.

 

Gowin: konieczne dodatkowe nakłady na naukę>>
 

Wzmocnienie prestiżu polskiej nauki

Według posłów Dzień Nauki Polskiej będzie wyrazem najwyższego szacunku  dla  dokonań polskich naukowców w czasów minionych i współczesnych. Stanowić będzie inspirację do pójścia w ich ślady i wzmocni społeczny prestiż i zainteresowanie nauką. Z okazji Dnia Nauki w Toruniu odbędzie się gala, w której weźmie udział minister Jarosław Gowin. Podczas uroczystości wręczone zostaną Nagrody Prezesa Rady Ministrów – przyznawane za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową.

Ogłoszeni zostaną również laureaci Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 5 kategoriach: za całokształt dorobku, znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w zakresie działalności dydaktycznej, działalności wdrożeniowej i działalności organizacyjnej.