- Obecny system finansowania studiów przyjęty w ustawie nie wspiera studentów podejmujących studia stacjonarne w uczelniach niepublicznych. W ogromnej większości przypadków studia te finansowane są z opłat ponoszonych przez rodzinę studenta. Często dotyczy to rodzin z mniejszych miejscowości, gorzej sytuowanych finansowo lub takich, w których rodzice studenta nie mają wyższego wykształcenia. Jednocześnie osoby te uzyskując legalne dochody płacą podatki, z których finansowane są studia stacjonarne w uczelniach publicznych podejmowane przez młodzież z większych ośrodków, pochodzącą z rodzin lepiej wykształconych i lepiej sytuowanych materialnie. 

- Proponujemy, żeby odliczeniu podlegały wydatki na pokrycie opłat za studia podatnika (student stacjonarny, który przynajmniej częściowo sam finansuje sobie studia), jego małżonka oraz dzieci do ukończenia 26. roku życia - mówi Jakub Gontarek, ekspert Konfederacji Lewiatan. Więcej>>