Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie zdecydowało o przyznaniu PWSZ w Kaliszu prawa do nadawania stopnia doktora nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. Aby uzyskać prawo do doktoryzowania, uczelnia musiała spełnić określone warunki, w tym mieć co najmniej 12 samodzielnych pracowników naukowych. Ważna też była aktywność naukowa, udokumentowana publikacjami.

Czytaj: Resort nauki i szkolnictwa wyższego stawia na doktorantów >>
 

- Cieszę się z tej decyzji, gdyż jest to uprawnienie, które odzwierciedla naszą aktywność naukową i nie ma tutaj mowy o przypadku. Jesteśmy jedyną Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Polsce, która ma prawo nadawania stopnia doktora – powiedział prof. Andrzej Wojtyła. I poinformował, że uczelnia złożyła kolejny wniosek o przyznanie nam prawa do doktoryzowania, tym razem w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. - Spodziewam się niedługo decyzji w tej sprawie - stwierdził rektor.