Dr hab. Dominika Narożna, adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, po doktoracie studiowała w łódzkiej filmówce. Stwierdziła, że podążając za duchem czasu, należy stworzyć ofertę dla dziennikarzy - freelancerów, bo głównie na takiej zasadzie dziś pracują, np. dziennikarze telewizyjni - wszystko od a do zet robią sami.'

Studenci nigdy nie mieli tylu źródeł wiedzy>>

 

Nowa szansa dla dziennikarza

- Dostrzegłam konieczność połączenia dziennikarstwa i sztuki. Powstał kierunek produkcja audiowizualna. Są to studia II stopnia, magisterskie, stacjonarne. Na 40 miejsc, zgłosiło się ponad 50 chętnych. Odbywała się rozmowa kwalifikacyjna, żeby sprawdzić czy kandydat nadaje się na producenta. Po tej rozmowie przyjęliśmy ponad 30 osób. Musiała odbyć się dodatkowa rekrutacja. Dziś wiele firm oczekuje kompetencji audiowizualnych. Nasz absolwent zostanie wyposażony w kompetencje techniczne - obróbka materiału z nutą artyzmu. Ale też będzie potrafił produkować materiały audiowizualne, nie tylko pod kątem technicznym, ale także pod kątem procesu organizacyjnego i finansowego - tłumaczy Dominika Narożna. Na kierunku produkcja audiowizualna nacisk został położony na zajęcia praktyczne jak: produkcja reklam, teledysków, ale także na solidne podstawy teoretyczne związane z finansami i prawem.

 


- Żeby swobodnie poruszać się po rynku medialnym, trzeba znać realia, począwszy od ochrony własności intelektualnej w procesie produkcji, po umiejętność komponowanie umów cywilno-prawnych. Akcent położony zostanie również na rozliczenia elementów związanych z produkcją audiowizualną. Bo, owszem, ważne są kompetencje miękkie, ale ważna też jest znajomość prawa. Na wydziale mamy świetnych pracowników, którzy mogą dzielić się swoimi kompetencjami tak, aby nasi absolwenci stali się w przyszłości samodzielnymi pracownikami, umieli prowadzić własną działalność gospodarczą - podsumowuje Dominika Narożna.

 

Nadzieja dla pacjentów onkologicznych

Z punktu widzenia pacjentów onkologicznych ważnym i potrzebnym kierunkiem jest radiogenomika, studia II stopnia powołane na Wydziale Chemii UW. Dlaczego powstał ten kierunek, wyjaśniają naukowcy za pomocą filmów na You Tube.

- Ten interdyscyplinarny kierunek to przyszłość nie tylko dla studentów, ale przede wszystkim dla pacjentów. Radiogenomika łączy metody diagnostyczne, terapeutyczne, dotyczy spersonalizowanej medycyny, co oznacza, że zależy nam nie tylko na wyleczeniu pacjenta, ale też zapewnieniu mu odpowiedniego standardu życia. Mamy podpisane porozumienie z firmą Astra Zeneca. Kontaktujemy się też z innymi firmami. Liczymy, że w wyniku projektu może powstać coś, co zoptymalizuje procesy wytwarzania radiofarmaceutyków. Pamiętajmy, że polską i międzynarodową naukę rozwijają zespoły interdyscyplinarne - przekonuje dr Beata Brzozowska.

Dr hab Magdalena Popowska podkreśla zaś, że ten kierunek przeznaczony jest dla elitarnego grona. Studiować będzie nie więcej niż 20 studentów. Za prowadzenie zajęć odpowiedzialny będzie nie tylko wydział chemii UW, ale również Warszawski Uniwersytet Medyczny.

- Będziemy wykorzystywać najnowsze osiągnięcia z biologii, chemii i fizyki i nauk medycznych. Kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wykwalifikowanych pracowników, na choroby cywilizacyjne, zanieczyszczenie środowiska - przekonuje naukowczyni.

- Atrakcyjne jeśli chodzi o rozwój radiofarmaceutyków, wydaje się połączenie izotopów z nośnikami, które pozwalają na prowadzenie terapii celowanych. Do tej grupy wektorów możemy zaliczyć specjalne przeciwciała, które pozwalają do minimum zredukować efekty uboczne, a także w sposób bardzo precyzyjny wprowadzić radioizotop do miejsca, w którym powinien odbywać się proces terapeutyczny. To wydaje się dużą zaletą badań związanych z radiogenomiką, ponieważ będziemy w stanie opracowywać takie leki w przypadku chorób nowotworowych - wyjaśnia dr hab. Krzysztof Kilian.

 

Mobile Mapping and Navigation Systems

Bezzałogowe statki powietrzne, pojazdy autonomiczne czy systemy nawigacji wewnątrz budynków to już nie są opowieści science fiction, takie cuda dzieją się obok nas. Rozwój technologii mobilnego kartowania i nawigacji stawia nowe wyzwania i daje nowe możliwości ich wykorzystania w systemach nawigacji autonomicznej wspomnianych cudów techniki.

- Otwiera to nowe możliwości pracy i rodzi potrzebę kształcenia projektowania i rozwoju pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych z użyciem platform mobilnych - tłumaczy dr inż. Krzysztof Bakuła, prodziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP. - Program studiów przygotowany na 3 semestry obejmuje wyselekcjonowaną wiedzę z geodezji i nawigacji, fotogrametrii, kartografii i systemów informacji przestrzennej oraz geoinformatyki. Głównym celem jest wykształcenie specjalistów projektujących aplikacje dla mobilnych platform pomiarowych odnośnie do sensorów obrazowych, systemów nawigacyjnych oraz modułów przetwarzania danych przestrzennych. Studia prowadzone są w całości w języku angielskim dla studentów z Polski i z zagranicy - wylicza.

Studenci będą zgłębiać przedmioty takie jak: Reference Systems for Navigation, Satellite Navigation Systems, Indoor and Outdoor Navigation. Najliczniejszą grupę stanowią przedmioty związane z algorytmiką i tworzeniem aplikacji: Programing Language, Algorithms of Navigation Applications, Image Recognition and Deep Machine Learning, Intelligent Transportation Systems and Autonomous Cars, Simultaneous Localization and Mapping, Spatial Analysis, Big Data Mining. Nie zbraknie też przedmiotów związanych z z wizualizacją i modelowaniem: 3D Data Processing and Modelling, Augmented Reality, Computer Vision, Mobile and Navigational Cartography. Oferta skierowana jest do absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunkach na kierunkach: geodezja i kartografia, geomatyka, geoinformacja, geoinformatyka, nawigacja lub inne kierunki geonauk i inżynierii lądowej.

Absolwent będzie miał uporządkowaną wiedzę podstawową z geodezji i kartografii, nawigacji i geoinformacji. Będzie znał m.in. zasady nawigacji, w szczególności zasady nawigacji lądowej; posiadał wiedzę na temat systemów i układów odniesień przestrzennych oraz metod ich transformacji. Co ważne, będzie umiał opracowywać koncepcje i współprojektować zaawansowane aplikacje nawigacyjne i lokalizacyjne; współprojektować mobilne platformy pomiarowe: bezzałogowe statki powietrzne (ang. unmanned aerial vehicle, UAV), pojazdy autonomiczne (ang. autonomous vehicles, self-driving cars); dobrać odpowiednie techniki pozyskiwania danych przestrzennych (m.in. skaning laserowy, zobrazowania lotnicze i satelitarne, odbiorniki GNSS, INS) na potrzeby systemów nawigacyjnych.