Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze w 2016 r., im więcej lat upłynęło od zdobycia dyplomu, tym mniejsza szansa na pozytywny wynik.

Na aplikacje prawnicze we wrześniu 2016 r. dostało się 3.460 osób, z czego 1855 (53,6 proc) stanowili absolwenci, którzy zdobyli tytuł magistra w roku przystąpienia egzaminu. W przypadku absolwentów z 2015 r. na aplikacje dostało się 847 osób (24,5 proc.).

Lexoteka - potrzebne podręczniki w jednym miejscu>>

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zdawalności poszczególnych egzaminów. Pozytywny wynik uzyskało 717 (56,8 proc.) kandydatów na aplikantów adwokackich, którzy ukończyli studia w 2016 r. 

Wśród zdających na aplikację radcowską sukces odniosło 913 osób (52 proc.) absolwentów z 2016 r., którzy przystąpili do egzaminu.

Dobre wyniki odnotowali absolwenci z 2016 r. także w przypadku aplikacji: komorniczej (zdawalność 60,2 proc) i notarialnej (47,9 proc.). 

Dane i wykresy pochodzą z opracowania "Analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą - 24 września 2016 r.", opublikowanego na stronie internetowej resortu sprawiedliwości.