Egzaminy potrwają 4 dni, podczas których zdający rozwiązują zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego oraz administracyjnego i zasad wykonywania zawodu i zasad etyki.
Każdego dnia zawodowe egzaminy prawnicze rozpoczną się jednocześnie w całym kraju o godzinie 10.00. Czas na rozwiązanie zadań z prawa karnego, cywilnego i gospodarczego wynosić będzie 6 godzin, a w przypadku zadań z prawa administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki - łącznie 8 godzin. W trakcie egzaminów zdający mogą korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Czytaj: Niezłe wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego>>
 

64 cztery komisje przeprowadzą egzamin

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, egzamin adwokacki przeprowadzi 26 komisji egzaminacyjnych mających siedziby w: Białymstoku, Gdańsku (2 komisje), Katowicach (3 komisje), Kielcach, Krakowie (2 komisje), Lublinie, Łodzi, Poznaniu (2 komisje), Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie (8 komisji) i we Wrocławiu (2 komisje).

Egzamin radcowski przeprowadzi 38 komisji, mających siedziby w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku (2 komisje), Katowicach (2 komisje), Kielcach, Koszalinie, Krakowie (4 komisji), Lublinie (2 komisje), Łodzi (2 komisje), Olsztynie, Opolu, Poznaniu (2 komisje), Rzeszowie , Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie (10 komisji), we Wrocławiu (3 komisje) i w Zielonej Górze.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w skład każdej komisji egzaminacyjnej wchodzi 8 osób: 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości – sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych i sądów administracyjnych oraz 4 adwokatów lub radców prawnych, delegowanych odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką albo Krajową Radę Radców Prawnych.

 


Zadania przygotowało MS i samorządy

Zadania na egzamin adwokacki i radcowski przygotowały zespoły, w skład których wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości i odpowiednio przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych.

Z informacji MS wynika, że Blisko 99 proc. zdających wybrało rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. Zdający, którzy zdecydowali się na tę formę rozwiązywania zadań, będą korzystali z własnych laptopów. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, która blokuje dostęp do zasobów komputera i uniemożliwia łączność z urządzeniami zewnętrznymi.