Zachodniopomorskie uczelnie otrzymały dofinansowanie MEiN. Przekazane środki zostaną przeznaczone na projekty obejmujące m.in. rozbudowę infrastruktury teletechnicznej, rozbudowę miejskiej akademickiej sieci komputerowej, budowę platformy badawczej czy stworzenie specjalistycznego laboratorium.

 

"Diamentowy Grant zakończony", kolejny program jesienią 2021>>

 

Finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie otrzymał dofinansowanie dwóch swoich projektów. Na pierwszy z nich pn. „System analizy geometrii i biopodatności powierzchni implantów medycznych wytwarzanych przyrostowo” przekazaliśmy prawie 1,6 mln zł. Projekt zakłada stworzenie laboratorium badawczego oferującego specjalistyczne badania z zakresu diagnozowania struktury i powierzchni materiałów oraz identyfikacji strukturalnej przewodników materiałów. Drugi projekt PUM – „Doposażenie infrastruktury badawczej dla potrzeb testowania nowatorskich terapii w kulturach 2D/3D”, otrzymał ponad 1,4 mln zł. Dzięki jego realizacji powstanie platforma badawcza do testowania bioaktywnych związków, które w przyszłości będą mogły mieć zastosowanie w leczeniu nowotworów. Mogą się również okazać pomocne w leczeniu schorzeń psychiatrycznych i chorób autoimmunologicznych.

 

 

Wsparcie finansowe w wysokości 700 tys. zł otrzymał również Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na „Rozbudowę Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie”. Dzięki AMSK szczecińskie jednostki naukowe zostaną połączone są w jedną sieć za pomocą infrastruktury światłowodowej i radiowej. Kolejną dofinasowaną zachodniopomorską uczelnią jest Politechnika Koszalińska z projektem „Rozbudowa infrastruktury teletechnicznej MSK KosMAN”, który uzyskał dofinansowanie w wys. 450 tys. zł.


Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

W ramach programu, którego celem jest wsparcie studenckich kół naukowych w realizacji innowacyjnych projektów i usprawnienia transferu tworzonych przez nie technologii do gospodarki, dofinansowanie otrzymały 2 szczecińskie uczelnie − Akademia Morska i Uniwersytet Szczeciński. Pierwsza z nich na „Projekt oraz budowę prototypu zdalnie sterowanej jednostki bezzałogowej USV STORM” otrzymała 70 tys. zł, czyli maksymalną kwotę możliwą do uzyskania w tym programie. Na dofinansowanie projektu „Mapa konkurencji podatkowej w Polsce” realizowanego przez koło naukowe działające na Uniwersytecie Szczecińskim przeznaczyliśmy 37 tys. zł.


Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów

Wizyta ministra Przemysława Czarnka na Pomorzu Zachodnim była również okazją do wizyty w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie i działającej w ramach uczelni Polskiej Bazie Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów (PBGOT). Baza to unikatowy projekt PUM stworzony na mocy porozumienia z Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. To pierwsza w Europie tego typu kompleksowa baza danych DNA ofiar zbrodni i konfliktów zbrojnych XX wieku oraz ich rodzin. Głównym celem projektu stworzenie możliwie jak najobszerniejszej bazy danych DNA, dzięki której możliwa będzie skuteczniejsza identyfikacja odnalezionych już, jak i odnajdywanych sukcesywnie szczątków ludzkich.