- Wielu użytkowników korzysta wyłącznie z podstawowych technik wyszukiwania, co może prowadzić do otrzymania szczątkowych, nie do końca odpowiadających rzeczywistości, wyników. To niesie ze sobą ryzyko błędu - podkreśla Barbara Szczepańska, Research Services Manager w polskim oddziale Hogan Lovells, podkreślając, że niezbędne są szkolenia w tym zakresie - Nieprzypadkowo w dużych kancelariach prawnych ekspertami w zakresie korzystania z SIP są bibliotekarze i pracownicy zespołów zarządzania wiedzą - dodaje.

Ekspertka dodaje, że z obsługą systemów często nie radzą sobie młodzi prawnicy. Ich umiejętności korzystania z oprogramowania często ograniczają się do wpisywania prostych haseł na podobieństwo tych, które wyszukują w Google.

- Na etapie aplikacji czy już wykonywania zawodu na rozpoczęcie pracy z Systemami Informacji Prawnej jest już trochę późno. Należałoby pokusić się o szkolenie w tym zakresie już na etapie studiów prawniczych - mówi Włodzimierz Chróścik dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Dodaje, że większość aplikantów radzi sobie z obsługą SIP, bo bez tej wiedzy trudno obecnie funkcjonować.