Prelegentów, w gruncie rzeczy nie trzeba przedstawiać – prof. Ewa Łętowska jest postacią powszechnie znaną w świecie polskiej doktryny prawa, zarówno jako osoba, która w przeszłości piastowała najważniejsze stanowiska publiczne, m. in. była pierwszą w historii RPO, a także sędzią NSA i TK oraz jako wybitna cywilistka, w tym w szczególności znawczyni problematyki ochrony praw konsumentów. Prof. Łętowska jest także polską prekursorką teorii multicentryczności systemu prawa – teorii, która wywarła olbrzymi wpływ na współczesny sposób myślenia o prawie, odrzucając podejście ściśle normatywistyczne. Z kolei dr hab. Ryszard Piotrowski jest bardzo szanowanym przez swoich studentów wieloletnim wykładowcą w Katedrze Prawa Konstytucyjnego przy WPiA UW, specjalizującym się w prawie konstytucyjnym porównawczym, prawie amerykańskim i prawie włoskim. Warto wspomnieć, że w ubiegłym miesiącu został wyróżniony nagrodą Prawnik-Edukator przez kapitułę konkursu Prawnik Roku 2016 organizowanego przez dziennik "Rzeczpospolita". Dr hab. Piotrowski jest czynnym komentatorem wydarzeń prawno-politycznych, jest bardzo często zapraszany do udzielania komentarzy na dany temat przez media.

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej powstało w 2017 roku z inicjatywy studentów WPiA UW, osób zainteresowanych prawem, a szczególnie patrzeniem na nie w nieco szerszym kontekście. Celem inicjatywy jest popularyzacja porównawczych studiów nad prawem. Założyciele chcieliby zwiększyć potencjał naukowy swojego wydziału, między innymi poprzez organizację licznych spotkań z interesującymi gośćmi, podejmowanie się pisania artykułów naukowych, branie udziału w konferencjach czy też organizację własnej konferencji, jednak przede wszystkim, podstawową misją dla inicjatorów jest stworzenie środowiska osób o podobnych zainteresowaniach.
 

Opiekunem Koła został wspomniany wyżej dr hab. Ryszard Piotrowski. Jego zdaniem ,,prawo, zwłaszcza rozumiane jako sztuka sądzenia o tym, co dobre i słuszne, wymaga analizy porównawczej, zarówno wtedy, kiedy chcemy je stosować, jak i wtedy, kiedy naszym celem jest tworzenie przepisów, a zwłaszcza wtedy, kiedy próbujemy zmierzyć się z normatywnym pluralizmem współczesnego świata w ramach studiów i refleksji naukowej. Z tych względów praktyczna przydatność komparatystyki prawniczej dorównuje jej intelektualnej atrakcyjności."

Spotkanie inauguracyjne, którym Koło rozpocznie swoją działalność pod tytułem ,,Do czego potrzebne nam uwagi porównawcze, gdy piszemy o prawie" z udziałem prof. dr hab. Ewy Łętowskiej oraz dra hab. Ryszarda Piotrowskiego obędzie się 20 kwietnia (czwartek) o godzinie 20 w sali 1.3 w Collegium Iuridicum II przy ulicy Lipowej 4.