"Kwalifikacje zawodowe nauczycieli, ich predyspozycje i kompetencje powinny być wykorzystane w kompleksowym programie wsparcia dla rodzin jako element prorodzinnej polityki państwa." - podkreśla Sławomir Broniarz w liście skierowanym do Donalda Tuska. Jego zdaniem odpowiednie wykorzystanie potencjału nauczycieli pomoże zniwelować różnice społeczne i wyrównywać szanse młodzieży. Prezes ZNP krytykuje nastawioną na oszczędności politykę samorządów.
"Inwestycje w edukację i troska o nią powinny być absolutnym priorytetem państwa. Niestety, trwające od lat niedofinansowanie szkolnictwa pogłębia się. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego opowiada się za podjęciem dyskusji na temat zmiany systemu finansowania zadań edukacyjnych. W opinii Związku subwencja udzielana jednostkom samorządu terytorialnego powinna być naliczana nie tylko na ucznia, ale również na nauczyciela." - podkreśla prezes ZNP.