Rozgoryczenie Związkowców budzi przede wszystkim, zawarta w planie, deklaracja poprawy jakości kształcenia i poprawy kwalifikacji zawodowych społeczeństwa. Zdaniem ZNP, przy zamrożeniu nauczycielskich pensji, takie założenie jest mrzonką. 
W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Związek powtarza swoje wcześniejsze postulaty, tj. powrót do modelu wzrostu wynagrodzenia od 1 stycznia, a nie od 1 września oraz wznowienie prac grupy roboczej ds. wynagrodzeń nauczycieli.