Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, wprowadzającej nowe regulacje dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
Nowela zdefiniuje pojęcie "wypoczynek" - według nowych przepisów będzie to: wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.
I to właśnie ostatnia część definicji budzi wątpliwości związkowców.
"Taki zapis oznacza, że nauczyciele w okresie przerw świątecznych będą odpowiedzialni za zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie szkoły. Wypoczynek ten może być organizowany np. w formie kół zainteresowań. Zajęcia te nauczyciele będą realizować w ramach obowiązującego czasu pracy i wynagrodzenia." - tłumaczą w komunikacie na swojej stronie internetowej. Podkreślają także, że w pierwotnej, konsultowanej wersji projektu, definicja nie precyzowała, że chodzi o ferie i wakacje.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się w czwartek w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Nowelę skierowano do dalszych prac w podkomisji. Poza kwestionowanymi przez ZNP zapisami, zawiera m.in. wskazanie, że w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków posiadanych przez wojewodę będą miały dzieci: objęte pieczą zastępczą; żyjące w trudnych warunkach materialnych (w tym z rodzin wielodzietnych i samotnie wychowywane); z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

Rodzice: my nie mamy wakacji, szkoły powinny być otwarte>>

Znowelizowane przepisy uporządkują także kompetencje kuratora oświaty w zakresie nadzoru nad wypoczynkiem - stwierdzając uchybienia, kurator będzie mógł nakazać organizatorowi - poza ich usunięciem - przeniesienie uczestników do obiektu spełniającego odpowiednie standardy. Zniknie za to możliwość zawieszenia wypoczynku - na usunięcie uchybień organizator będzie miał jedną dobę.
Ustawa określi także, kto może być organizatorem wypoczynku, jakie warunki powinien zapewnić wypoczywającym dzieciom, kto może być wychowawcą, jak powinien wyglądać nadzór kuratora nad wypoczynkiem odbywającym się na terenie mu podległym.
Minister edukacji narodowej na dotychczasowych zasadach będzie prowadził – za pomocą systemu teleinformatycznego – bazę wypoczynku. Natomiast wprowadzono obowiązek przechowywania danych zawartych w bazie wypoczynku oraz dokumentacji dotyczącej zgłoszenia wypoczynku przez: ministra edukacji narodowej, kuratorów oświaty oraz służby nadzorujące: państwowego inspektora sanitarnego i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

Czytelnicy o szkołach w wakacje: dziecko też ma prawo odpocząć>>

Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnychPolecamy: Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych>>