ZNP chce wiedzieć, dlaczego MEN nie zajął stanowiska ws. przekazywania szkół

Związek Nauczycielstwa Polskiego zażądał od resortu oświaty wyjaśnień ws. nieudzielenia odpowiedzi na pismo dotyczące przekazywania szkół podmiotom prywatnym. Pisma dotyczące tej kwestii ZNP przesłał ministerstwu parę miesięcy temu.

Związek od dawna chce uzyskać od ministerstwa jasne stanowisko dotyczące przekazywania gminnych szkół w ręce podmiotów prywatnych. W tym celu wielokrotnie kierował stosowne pisma do resortu. Jednak, jak piszą związkowcy na swojej stronie internetowej, wciąż nie otrzymali od MEN odpowiedzi. Z tego powodu chcą, by MEN wyjaśniło powód swojej bezczynności.

"Obecne wystąpienie ZNP poprzedzone było pismami z 21 września 2012 r. i 7 listopada 2012 r. W pismach tych ZNP wystąpił do resortu edukacji o zajęcie jasnego stanowiska w sprawie wykładni art. 5 ust. 5g u.s.o. w zw. z art. 5 ust. 5 i 5a u.s.o., a także podjęcie realnych działań w celu ujednolicenia polityki w zakresie wykonywania konstytucyjnych zadań państwa w zakresie oświaty publicznej." - wyjaśniają związkowcy i dodają, że tak długa zwłoka w załatwianiu spraw jest niezgodna z zasadami działania organów administracji publicznej oraz porozumieniem, jakie resort zawarł ze Związkiem.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 24 stycznia 2013 r.