Na posiedzeniu zespołu edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w środę 23 września samorządowcy po raz kolejny podkreślali, że terminy zawarte w art. 30a Karty Nauczyciela są bardzo trudne do dotrzymania. Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz, współprzewodniczący zespołu edukacji KWRiST, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, przypomniał, że zespół edukacji, już opiniując zmiany w Karcie Nauczyciela, które określały terminy wypłacania dodatków wyrównawczych i rozliczeń do RIO,  zwracał na to uwagę. Olszewski ocenił, że dobrze, iż resort edukacji przygotował opis dotyczący wykonania art. 30a i 30b Karty Nauczyciela, a także propozycje formularzy sprawozdania dla samorządów. - Problem jednak jest. Nikt nie ma pewności, czy będziemy mogli dotrzymać terminów. Z zadowoleniem przyjmujemy informację, że sejmowa komisja samorządu terytorialnego także zajęła się tą sprawą. Mam nadzieję, że coś jeszcze da się zmienić – powiedział Olszewski. Nie ma jeszcze stanowiska rządu w sprawie projektu nowelizacji Karty Nauczyciela, która przewiduje przesunięcie obligatoryjnych terminów. Wiceminister edukacji Krystyna Szumilas poinformowała, że rząd czeka na ostateczny wynik prac sejmowej komisji samorządu terytorialnego. Andrzej Jakubiec, burmistrz Krasnegostawu, członek zespołu edukacji stwierdził, że jeżeli będą prowadzone prace nad art. 30a KN to należałoby go całkowicie wykreślić, a jeżeli jest to niemożliwe - to przynajmniej urealnić terminy. - W terminie od 20 grudnia do 31 grudnia nie da się policzyć i wypłacić ewentualnych dodatków wyrównawczych dla nauczycieli – mówił. Wiceminister Szumilas podkreśliła, że wykreślenie art. 30a i 30b nie zdjęłoby z samorządów obowiązku osiągania średnich . – Zapis 30a KN dotyczy tylko i wyłącznie sprawozdania z uzyskania średnich – powiedziała wiceminister. Dodała, że mechanizm dotyczący osiągania średnich nauczycielskich funkcjonuje od 2000 r. i samorządy od dawna go powinny realizować.
źródło: Serwis Samorządowy PAP, 23 września 2009r.