Rodzice, którzy ubiegają się od początku września o zasiłek na dziecko na nowy okres zasiłkowy, dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego otrzymają dopiero we wrześniu 2011 r.
Od ubiegłego roku zmieniły się daty rozpoczęcia i zakończenia tzw. okresu zasiłkowego, w którym wypłacane są świadczenia rodzinne. Trwa on od 1 listopada do 31 października następnego roku. W związku z tym zmienił się też sposób przyznawania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 100 zł. Nie jest on już wypłacany na początku, ale na koniec okresu zasiłkowego. Oznacza, to że rodzice, którym teraz wypłacono dodatek otrzymują go na podstawie wydanej rok temu decyzji na kończący się właśnie okres zasiłkowy 2009/2010. Jeżeli składają nowy wniosek, a w obecnym okresie zasiłkowym nie mają prawa do świadczeń rodzinnych, dodatek otrzymają dopiero we wrześniu 2011 r.
We wnioskach rodzice popełniają błąd i w rubryce dotyczącej dodatku na wyprawkę szkolną wpisują obecny rok szkolny, a powinni rok 2011/2012.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 17.09.2010 r.