W poniedziałek lekcje rozpoczęły się minutą ciszy. Uczniowie i nauczyciele uczcili pamięć prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii oraz 94 ważnych dla Polski osób, które zginęły w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. W szkołach odbywały się apele, spotkania z uczniami poświecone tragedii, panuje skupienie, uczniowie i nauczyciele przypinają do strojów czarne wstążeczki. Organizowane są wystawy, poświęcone tym, którzy zginęli.  - Naszym obowiązkiem jest PAMIĘĆ – napisał mazowiecki kurator oświaty Karol Semik. Zwrócił się do dyrektorów szkół i placówek województwa mazowieckiego z prośbą o „uczczenie ofiar tragicznego wypadku – najważniejszych osób w państwie - poprzez wywieszenie flag narodowych z kirem oraz zorganizowanie spotkań społeczności szkolnych, które upamiętnią ten jakżeż tragiczny moment w dziejach naszego narodu”.
Łódzkie kuratorium zaapelowało do dyrekcji szkół i nauczycieli, by w ciągu najbliższych dni w klasach 1-3 wyjaśnić pojęcia: prezydent, premier, marszałek Sejmu, a także wyjaśnić pojęcie „żałoba narodowa”. W klasach 4-6 nauczyciele mają omówić m.in. znaczenie symboli narodowych, sposoby zachowania się w momencie ogłoszenia żałoby narodowej, a także wyjaśnić symbolikę miejsca Katyń.
Uczniowie gimnazjów mają rozmawiać z nauczycielami dodatkowo m.in. o tragicznej historii Katynia sprzed 70 lat i obecnej tragedii pod Smoleńskiem. Natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych uczniowie mają dyskutować o sytuacji państwa jako instytucji po stracie m.in. prezydenta, wicemarszałka Sejmu, szefów wojsk.

źródło: Serwis Samorządowy PAP, 13 kwietnia 2010r.