Ponad 200 osób dyskutowało o przyszłości szkolnictwa branżowego w Polsce i roli pracodawców w tym obszarze kształcenia.
"Ministerstwo Edukacji Narodowej do udziału w dzisiejszym spotkaniu zaprosiło przedstawicieli środowiska pracodawców z całego kraju, żeby wspólnie rozmawiać o koniecznych zmianach i projektować rozwiązania, które przyniosą obustronne korzyści." - podkreśla MEN w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.

W konferencji uczestniczyli: Anna Zalewska, Marzena Machałek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwiga Emilewicz, przedstawiciele środowiska pracodawców i specjalnych stref ekonomicznych.