Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.

Odpowiedź

Uważam, że zakup żywności może być sfinansowany ze środków dotacji.

Uzasadnienie
Dotacje przekazywane przedszkolom niepublicznym mogą być wykorzystane w sposób określony w zapisie art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W świetle powołanego przepisu, dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.  Więcej w Serwisie Samorządowym LEX>>

Samorząd pokryje koszty przedszkola za dziecko, które dojeżdża do innej gminy>>

Finansowanie oświaty będzie jednym z tematów  XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>