O noweli przypomina "Rzeczpospolita".
– Przepis ten precyzuje, że kwoty, jakie gmina musi zapłacić za dziecko chodzące do placówki w sąsiednim samorządzie, są równe wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w gminie prowadzącej to przedszkole. Pomniejszyć je należy o ponoszone przez rodziców opłaty: za zajęcia dodatkowe oraz wyżywienie – tłumaczy gazecie Marek Olszewski, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP.
Zgodnie z ustawą z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty roczna kwota dotacji na ucznia wynosi w 2014 r. 1242 zł, a w 2015 r. wzrasta do 1273 zł. Płatność będzie odbywać się na podstawie not obciążeniowych.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Gmina nie sprawdzi, jak inny samorząd wykorzystał przedszkolne dotacje>>