Zmiany w prawie oświatowym przedstawił Krzysztof Gawroński, doświadczony ekspert oświatowy, b. główny wizytator MEN. Omówił reformę związaną z wprowadzeniem rządowego podręcznika oraz nowe przepisy zobowiązujące szkoły do zorganizowania każdemu uczniowi lekcji etyki. Przedstawił również najważniejsze rozwiązania dotyczące pracy, zakresu obowiązków i wynagrodzenia asystenta nauczyciela.
Do rozwiązań prawnych, odnoszących się do zasad zaopatrywania uczniów w podręczniki i ćwiczenia - tyle że do języka angielskiego - nawiązał też w swojej prelekcji Aleksander Pruziński, przedstawiciel polskiej agendy Uniwersytetu Oxford. Omówił m.in. zasady finansowania materiałów do nauki języków obcych oraz planowane na najbliższe lata zmiany w tym zakresie.
Następnie wystąpiła mecenas Teresa Konarska, która wskazała na problemy prawne związane z planowaniem urlopów wypoczynkowych w placówkach oświatowych. Skupiła się zwłaszcza na tzw. nauczycielach „feryjnych” i „nieferyjnych” oraz administracji i personelu pomocniczym.
Z dużym zainteresowaniem uczestnicy zjazdu przyjęli wykład Moniki Werwickiej, psychologa praktyka, licencjonowanej trenerki w zakresie grupowego treningu umiejętności społecznych. W wykładzie nt. „Style zarządzania konfliktem - jak je rozwiązywać?" prelegentka omówiła m.in. rodzaje konfliktów występujących w szkole, ich źródła i sposoby rozstrzygania sporów. Podkreśliła, że konflikt, także ten szkolny, to nie tylko koszty, ale również zyski.

Ireneusz Stodolak mówił o efektywności kształcenia jako zobiektywizowanego parametru do badań nad jakością szkół, a Emilia Kowalczyk–Rumak z ORE omówiła wyniki badań dotyczące kompetencji dyrektora szkoły i rekomendacje dla planowanego własnego rozwoju. Przedstawiła też najważniejsze treści projektu dotyczącego przywództwa i zarządzania w oświacie, skierowanego do dyrektorów szkół.
Prelegentka wskazała ponadto rodzaje wsparcia, jakie mogą uzyskać dyrektorzy dzieki realizacji tego projektu - przedstawiła, jak będzie wyglądał pilotaż nowych rozwiązań dotyczących kształcenia i doskonalenia umiejętności w tym zakresie.
Ciekawym pomysłem były również warsztaty dotyczące zarządzania samym sobą. Uczestnicy wysłuchali prelekcji dr. hab. Włodzimierza Włodarskiego, wykładowcy UW, zajmującego się zarządzaniem zasobami ludzkimi -  omówił problemy oraz potrzeby w zakresie skutecznego posługiwania się władzą i innymi możliwościami oddziaływania na ludzi. Przedstawił je w kontekście umiejętności służących menadżerom do skutecznego działania w kontaktach z ludźmi. Przeprowadził również ćwiczenie, które pozwoliło uczestnikom sprawdzić nowe umiejętności w praktyce.

Wszystkich zainteresowanych tematyką oraz przebiegiem dyskusji podczas III AZDS odsyłamy do miesięcznika „Dyrektor Szkoły”, gdzie zamieścimy szeroką relację z tego zjazdu.