Przypomina o tym "Dziennik Gazeta Prawna". Według przepisów ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457). Opłatę ustalają radni, jej maksymalna wysokość nie może być wyższa niż połowa najniższej pensji. Podwyżka minimalnego wynagrodzenia wpływa też na wysokość opłat wnoszonych przez rodziców, którzy umieścili swoje dzieci w samorządowych placówkach, jeżeli opłatę określono jako procent tej kwoty. Więcej>>